Kari Viholainen

Sosiaali-ja terveysvaliokunta pohtii eutanasiaa.


Eduskunnan sosiaali-ja terveysvaliokunnan pyynnöstä Exitus ry on lausunut valiokunnalle näkemyksensä Eutanasia-kansalaisaloitteesta hyvän kuoleman puolesta. Exitus puolustaa vahvasti henkisesti terveen ihmisen itsemääräämisoikeuden toteutumista itseään koskevissa hoitopäätöksissä. Ihmisellä pitäisi olla oikeus saada lääkinnällistä kuolinapua, kun parantavaa hoitoa ei enää ole ja kun sairauden ennuste on lääketieteellisesti arvioiden toivoton ja inhimillisesti katsoen kestämätön. Prosessin tulee olla ammattimainen ja perustua hyvään lääketieteelliseen toimintaan ja perusteeseen.


Keskustelu eutanasiasta käy vilkkaana. Lain valmistelun tulee olla tarkka ja monesta näkökulmasta harkittu, jotta väärinkäytöksille ja turhille peloille ei ole sijaa. Lainvalmistelun on hyvä myös vihdoin parantaa saattohoidon tilaa, nämä kaksi asiaa eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan toisiaan tukevia. Palliatiivisen sedaation, pelkojen, uskonnon, uskomusten tai saattohoidon huonon tilan ei pidä antaa olla argumentteina aloitteen kumoamiseksi. Eutanasialain tulee olla paras mahdollinen meille suomalaisille, ei pelkkä muiden maiden vastaavien lakien ja käytäntöjen kopio.


Eutanasian vastustamista perustellaan joskus sillä, että se ei olisi lääkärin etiikan mukaista. Kuitenkin aivan yhtä epäeettistä on jättää auttamatta kärsivää potilasta. Käytännössä tilanne on juuri tällainen silloin, kun oireita ei ole saatu kuriin ja potilas itse pyytää eutanasiaa itselleen mutta lääkärillä ei kuitenkaan nykytilanteessa ole laillista oikeutta auttaa.


Merkille pantavaa on, että saattohoidon puutteellisuus on juuri nyt noussut voimakkaasti keskusteluun, kun pitäisi keskustella eutanasian laillistamisesta. Toivottavasti tällä retoriikalla ei pyritä tukahduttamaan keskustelua eutanasian tarpeellisuudesta. Kansalaisaloite ei saa jäädä saattohoito keskustelun varjoon ja toivomme sosiaali- ja terveysvaliokunnalle työrauhaa tämän kansalaisaloitteen käsittelyyn. Valitettavasti suomalainen saattohoito ei ole vielä riittävällä tasolla. Tähän ovat syynä alueelliset erot, jotka tulee korjata. Tasokkaan saattohoidon pitää myös käytännössä olla jokaisen kuolevan oikeus.


Saattohoito ja eutanasia eivät ole toisensa poissulkevia asioita, vaan hyvään saattohoitoon kuuluu myös eutanasian mahdollisuus silloin, kun muut menetelmät eivät auta potilasta. Jokaisen potilaan hyvinvoinnista tulee huolehtia. Saattohoidon kehittäminen on mahdollista samanaikaisesti eutanasia lainsäädännön kanssa. Belgiassa tehdyn tutkimuksen mukaan saattohoidon taso on vain parantunut entisestään vuosien saatossa eutanasialain tultua siellä voimaan.


Paraskaan saattohoito ei aina pysty torjumaan riittävästi potilaan kipuja ja kärsimystä. Mielestäni olisikin jokaisen syytä henkilökohtaisesti miettiä, onko tällaisissa tapauksissa kuolinavun nykyisen ehdottoman kiellon voimassa pitäminen armollista vai armotonta. 


Kari Viholainen
puheenjohtaja
Exitus ry

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset