Kari Viholainen

Nyt on Sipilän hallitukselta jäänyt säätämättä tärkeä laki!

Olen tässä pohdiskellut, että pääministeri Juha Sipilän hallitukselta on jäänyt huomiotta jo vuonna 2014 Suomenmaa lehden nettijulkaisussa kannanotto emeritusprofessori Martti Kekomäeltä. (uutista muokattu Suomenmaan nettijulkaisun mukaan 26.2.2016). Hänhän latasi jo tuolloin vallan mainiosti Sipilän hallituksen kansan kurjistamisen tavoitteiden mukaisia linjauksia.

Miksi minä niin usein päädyn ajattelemaan, että Sipilän hallituksen päätavoitteethan ovat olleet koulutuksen ja suomalaisen tutkimuksen ja osaamisen alasajo. Sairaiden, heikkojen ja köyhien tilanteen entistä pahemmaksi saattaminen. Työttömien syyllistäminen ja juoksuttaminen. Pakkomuuton suosittelu olemattomien työpaikkojen perässä olemattomille palkoille.

”Kekomäkihän totesi Suomenmaa lehdessä, että sai­raan­hoi­don tar­ve on lo­pu­ton, ei­kä jo­kai­sel­le voi­da tar­jo­ta kaik­kea mah­dol­lis­ta hoi­toa.

”70-vuo­ti­as­ta ei saa ter­veek­si. Ai­na voi nyp­piä syy­liä ja teh­dä tu­ki­poh­jal­li­sia. Mut­ta lää­kä­rien pi­tää ta­ju­ta, et­tä jo­kai­seen hoi­toon käy­tet­tä­vä raha on pois muil­ta po­ti­lail­ta.”

Sipilän hallituksellle on sattunut kamala virhe, kun se ei ole tajunnut tavoitella lakia siitä, että kaikilta 70-vuotta vuotta täyttäneiltä tulee lopettaa kaikki hoito. Jokainen maksakoon itse.

Ajatella mikä yhteiskunnallinen säästö sellaisesta laista olisi tullutkaan! Samalla olisi saatu ehkäistyä väestön ikäihmisten määrän kasvukin kun luonnollinen poistuma hautausmaille olisi ollut taattua. Eläkerahastojenkin noin 200 miljardin euron varoja voitaisiin sijoittaa taas uudestaan ja ei tarvitsisi käyttää niitä eläkkeiden maksamiseen . Mikä säästö eläkkeiden maksussa!

Kekomäki aset­taa artkkelissa hoi­don eh­dok­si sen, pa­ran­taa­ko se oi­ke­as­ti po­ti­laan pär­jää­mis­tä. Tässä olen samaa mieltä hänen kanssaan. Ei kenellekään pidä antaa sellaista hoitoa, mikä ei ole lääketieteellisesti perusteltua. Lähtökohta ei voi olla se, että yksilö voisi vaatia itselleen kaikkea mahdollista hoitoa. Lääkitykselle ja hoidolle on oltava perusteltullut syyt ja odotus, että hoito todellakin kaikella todennäköisyydellä parantaa yksilön sairautta ja elämänlaatua. Tämähän koskee aivan kaikenikäisiä ihmisiä, ei vain ikä-ihmisiä.

Artikkelissa Kekomäki totesi edelleen, että ”jou­dum­me kat­kai­se­maan hoi­don. Ei sik­si, et­tä ra­hat lop­pu­vat, vaan sik­si, et­tä sa­mal­la ra­hal­la saa­daan toi­sel­le po­ti­laal­le enem­män ter­veyt­tä. Sik­si on tär­ke­ää kes­kus­tel­la sii­tä, mitä yh­tei­sil­lä ra­hoil­la kus­tan­ne­taan.”

No tietenkin! Mitä väliä sillä on, että vanhalle hoitoa annetaan? Tämä linjaushan tukee täysin hallituksen linjausta kehittää eriarvoistumista Suomessa.

Kekomäki edelleen artkkelissa: ” Tämä on kau­ka­na nat­sis­mis­ta. Kun poh­dim­me va­lin­to­ja, teem­me eet­ti­ses­ti kor­ke­a­ta­sois­ta työ­tä. Ajam­me ta­kaa etiik­kaa, em­me eko­no­mi­aa.”

Täh? Siis anteeksi mitäh?

Ja vielä hän toteaa artikkelissa:

Sairaanhoitoon ku­luu Suo­mes­sa 16 mil­jar­dia eu­roa vuo­des­sa. Ke­ko­mä­ki on las­ke­nut, mitä saa­tai­siin, jos sum­ma ti­pu­tet­tai­siin puo­leen­tois­ta mil­jar­diin.

– Voi­sim­me hoi­taa kaik­ki hoi­det­ta­vis­sa ole­vat in­fek­ti­o­sai­rau­det, vam­mat ja ro­ko­tuk­set. Vas­ta­syn­ty­nei­den osas­to ja syn­ny­tys­toi­min­ta py­syi­si­vät en­ti­sel­lään. Suu­ri osa las­ten ja työ­i­käis­ten sai­rauk­sis­ta hoi­det­tai­siin

Kekomäki toteaa edelleen. ”Näin pää­dyt­täi­siin osa­puil­leen vuo­den 1954 ti­lan­tee­seen.

”– Se oli ihan mu­ka­vaa ai­kaa, vaik­ka kai­he­ja ei lei­kat­tu, ei­kä ol­lut sy­tos­taat­ti­hoi­to­ja ja ohi­tus­leik­kauk­sia.”

On siinä tavoitetta! Palataan 50-luvulle!

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner

Uskon että Kekomäki vähän kärjisti! Annetaan todella paljon hoitoja, joilla ei ole mitään vaikuttavuutta - näitä pitäisi karsia. Kaiken ikäisiä pitää hoitaa, mutta tietenkään ei pidä ylihoitaa. Ihmisen elämää ei saa tarpeettomasti pitkittää, kärsivän ihmisen on päästettävä pois. Valinnanvapauden myötä juuri perusterveiden hoidot lisääntyvät suurissa kaupungeissa ja monisairaiden ihmisten tilanne heikkenee. Rahaa säästyisi jos monisairaiden ja-ongelmaisten hoidot integroidaan keskenään nykyistä paremmin. Mutta hallituksen malli ei vastaa tähän ongelmaan mitenkään.

Käyttäjän HelenaSolin kuva
Helena Solin

Hänen tarkoituksensa oli juuri luoda mielikuva, että " tässä nyt vähän kärjistetään".
Mutta kyllä puhe sytostaattien , ohitusleikkausten ja kaihileikkausten turhuudesta ovat jo enemmän.
Ne ovat maininta niistä asioista, joita hänestä ei tarvitsisi yli 70- vuotiaille kustantaa.

Ei hän kärjistä ollenkaan.
Puhe turhista, vaikuttamattomista hoidoista olisi kokonaan muuta.
Samoin kärjistäminen.

Käyttäjän HelenaSolin kuva
Helena Solin

Ylihoidon käsitteen alle voidaan lakaista mitä tahansa tilanteen mukaan.
Samoin " kärsimysten pitkittämisen".
Hoidon voidaan aina katsoa aiheuttavan " kärsimystä" , jos niin halutaan.

Kyllä sokeutuminen , sydänsairaus ja syöpä aiheuttavat kärsimystä huomattavasti enemmän kuin niiden asianmukainen hoito.
Jos n i i n halutaan.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

HE 16/2018 vp:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsity...

"Hallituksen esitys (HE 16/2018 vp) eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Laissa säädettäisiin asiakkaan valinnanvapauden sisällöstä, valinnanvapauden käyttämiseen liittyvästä neuvonnasta ja ohjauksesta, palvelutarpeen arvioinnista sekä palvelujen yhteensovittamisesta, palveluntuottajien hyväksymismenettelyistä, palvelujen tuottamisesta ja tuottajia koskevista velvoitteista, palveluntuottajille suoritettavista korvauksista, tiedonhallinnasta, valvonnasta sekä valinnanvapausmallin käyttöönotosta.

Asiakas voisi valita laissa määriteltyjä suoran valinnan palveluja tuottavan sosiaali- ja terveyskeskuksen ja suunhoidon yksikön kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan ilman maakunnan ohjausta tai maakunnan liikelaitoksen tekemää palvelutarpeen arviointia. Lisäksi asiakkaalla olisi oikeus valita maakunnan liikelaitos ja sen palveluyksiköt.

Maakunnan liikelaitoksen tekemän palvelutarpeen arvioinnin perusteella asiakkaalle voitaisiin myöntää tietyissä palveluissa asiakasseteli tai henkilökohtainen budjetti, joiden perusteella asiakas voisi valita palveluntuottajan.

Henkilökohtaisessa budjetissa asiakkaalla olisi mahdollisuus vaikuttaa myös palvelujen sisältöön.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia. Lakiin tehtäisiin maakunnan verovelvollisuuteen liittyvät muutokset tuottajien välisen kilpailuneutraliteetin toteuttamiseksi.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös valtiontalouden tarkastusvirastosta annettua lakia ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annettua lakia.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020.

Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan samana päivänä, kun maakuntalaki (HE 15/2017 vp) tulee voimaan tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

STM hallitusneuvos Pirjo Kainulainen 0295 163 092"

---

Kiinnostaisi tietää, mitä mahtaa tarkoittaa "Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia. Lakiin tehtäisiin maakunnan verovelvollisuuteen liittyvät muutokset tuottajien välisen kilpailuneutraliteetin toteuttamiseksi". Osaako joku kertoa ihan selvällä suomen kielellä?

Käyttäjän HelenaSolin kuva
Helena Solin

Kun puhutaan turhista kaihilleikkauksista ,ohitusleikkauksista ja sytostaateista 70- vuotiaille,
kannattaa muistaa, että tänä vuonna 70 vuotta täyttävä presidenttimme sai juuri lapsen.
Hänenkö syöpäänsä ei hoidettaisi ?

72- vuotta täyttävät Paavo Väyrynen ja Erkki Tuomioja :
Toiselle tehtiin hiljattain kaihileikkaus ja toiselle sydänoperaatio.
Samoin Paavo Lipposelle, kohta 77v.
Entä Jörn Donner? Claes Andersson?

Vuonna -54 köyhät ikääntyvät olivat todella kuuroja, sokeita ja hampaattomia.
Infarkteihin kuoltiin turhaan. Samoin diabetekseen ja syöpään.

Kun ikärajaa oikeudessa elämään ruvetaan laskemaan, milloin otetaan mukaan muut tekijät?
Moni iäkäshän on selvästi hyödyllinen : presidentti, ministeri , jopa yritysjohtaja.

Otetaan mukaan ÄO , ruumiinkunto ja - rakenne sekä elämäntavat ja - asenne ?
Perintötekijät ovat myös tärkeitä : geenikartan mukaan päätetään , ketkä hoidetaan?

Ei, eihän tämä natsismia ole.
Ainoastaan taloutta ?

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Helena, hyvin aiheellista pohdintaa. Kun ihmisiä aletaan pisteyttää, ollaan vaarallisilla vesillä. Aiheesta tulisi käydä laaja arvokeskustelu yhteiskunnassa. Samassa yhteydessä voitaisiin käsitellä eutanasiakysymys.

Toimituksen poiminnat